Information ContactUs Mosque onL eq gmap weather همراه پردیس آکان Audio
شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس شهر جدید پردیس
#slideshow-1 #slideshow-2 #slideshow-3 #slideshow-4 #slideshow-5 #slideshow-6 #slideshow-7 #slideshow-8 #slideshow-9 #slideshow-10 #slideshow-11 #slideshow-12 #slideshow-13 #slideshow-14 #slideshow-15
سامانه هوشمند خدمات الکترونیک شهر جدید پردیس به منظور ارایه انواع خدمات غیرحضوری به مسئولین و مردم این شهر؛ راه اندازی گردیده است. یکی از قسمتهای اصلی این سامانه مدیریت بخش مسکن مهر شهر جدید پردیس و سامانه نوبتدهی و جانمایی متقاضیان این شهر می باشد. اهداف آتی این سامانه اتصال به سیستم پارک فناوری شهر جدید پردیس به منظور ارتقا سطح کیفی اهداف الکترونیک دولت مجترم می باشد.
9999999
مراجعه کننده گرامی؛ سامانه فراخوانی شده با تکنولوژی روز CSS3 و HTML5 طراحی شده است؛ لذا به دلیل عدم پشتیبانی اصولی این مرورگر ، موقتا از FireFox ورژن 19 به بالا استفاده فرمایید. دانلود آخرین ورژن FireFox ( آموزش نصب )